Praktyki wakacyjne

  • Lato razem ze SMART business


    Zapraszamy studentów specjalności technicznych do odbycia wakacyjnych praktyk w naszej firmie. W trakcie praktyk będzie możliwość zapoznania się z architekturą i funkcjonalnością systemów biznesowych Microsoft Dynamics, z których korzystają się tysiące firm na całym świecie.

    Wyślij podanie Zapytaj
  • smart-internship

Co otrzymasz

Praktyka jest dostępna w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, która może zostać udokumentowana jako letnia praktyka studencka.

Praktyka przewiduje samodzielne zapoznanie się z produktem oraz otaczającym go ekosystemem przy wsparciu doświadczonych pracowników firmy, a także wykonanie praktycznego projektu w grupach.

Czas trwania

Czas trwania praktyk: 2 tygodnie / 1 miesiąc.

Wymagania

Requirements for candidates for an internship:

  • Dobra znajomość Programowania Projektowego;
  • Znajomość baz danych i SQL;
  • Język angielski na poziomie biegłym. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

Oczekiwane wyniki

W przypadku pomyślnego zakończenia praktyki firma może zaoferować zatrudnienie w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasowym od 20 godzin tygodniowo. Kryteriami pomyślnej praktyki są szybkość i jakość opracowania informacji, odpowiedzialność i umiejętność współpracy w zespole.

Wyślij aplikację